کلینیک توانبخشی در غرب تهران

کاردرمانی سکته مغزی

کاردرمانی سکته مغزی نوعی توانبخشی است که بر کمک به بازماندگان سکته مغزی تمرکز دارد تا توانایی خود را برای...

کاردرمانی اوتیسم

کاردرمانی اوتیسم نوعی روش درمانی است که برای کمک به افراد مبتلا به اوتیسم در ایجاد مهارت ها و توانایی...

کاردرمانی فلج مغزی

کاردرمانی فلج مغزی با کمک به افزایش توانایی های کودکان مبتلا به این عارضه مغزی و بهبود کیفیت زندگی آنها...

توانبخشی فلج مغزی

توانبخشی فلج مغزی با هدف کمک به بهبود توانمندی ها ، کاهش عوارض فلج مغزی و در نهایت بهبود کیفیت...

دیستروفی عضلانی

دیستروفی عضلانی به گروهی از بیماری ها اطلاق می شود که باعث ضعف پیشرونده و از دست دادن توده عضلانی...