کاردرمانی

کاردرمانی اوتیسم

کاردرمانی اوتیسم نوعی روش درمانی است که برای کمک به افراد مبتلا به اوتیسم در ایجاد مهارت ها و توانایی...

کاردرمانی فلج مغزی

کاردرمانی فلج مغزی با کمک به افزایش توانایی های کودکان مبتلا به این عارضه مغزی و بهبود کیفیت زندگی آنها...

سردرد با منشا گردنی

سردرد با منشا گردنی (سرویکوژنیک) یا Cervicogenic Headache دردی است که در گردن ایجاد شده و فرد در سر خود...

همه چیز در مورد کاردرمانی

کاردرمانی یا Occupational therapy (آکیوپیشنال تراپی) یکی از شاخه های توانبخشی است که تمامی ابعاد روحی، روانی، روانی و جسمی...