کاردرمانی

همه چیز در مورد کاردرمانی

کاردرمانی یا Occupational therapy (آکیوپیشنال تراپی) یکی از شاخه های توانبخشی است که تمامی ابعاد روحی، روانی، روانی و جسمی...