کاردرمانی در غرب تهران

کاردرمانی فلج مغزی

کاردرمانی فلج مغزی با کمک به افزایش توانایی های کودکان مبتلا به این عارضه مغزی و بهبود کیفیت زندگی آنها...

توانبخشی فلج مغزی

توانبخشی فلج مغزی با هدف کمک به بهبود توانمندی ها ، کاهش عوارض فلج مغزی و در نهایت بهبود کیفیت...

کاردرمانی کودکان در سعادت آباد

کاردرمانی کودکان در سعادت آباد در مرکز توانبخشی بهسا (بهترین کاردرمانی غرب تهران) با هدف توانمندسازی کودکانی که نیازمند توانبخشی...

پارکینسون

پارکینسون پس از آلزایمر شایع ترین بیماری مخرب اعصاب است که سیری پیشرونده داشته و عملکرد فرد را به تدریج...