مقالات

توانبخشی سالمندان

توانبخشی، فیزیوتراپی و کاردرمانی سالمندان حوزه وسیعی از مشکلات مربوط به این قشر را پوشش می دهد. شرایط بسیاری وجود...

سردرد با منشا گردنی

سردرد با منشا گردنی (سرویکوژنیک) یا Cervicogenic Headache دردی است که در گردن ایجاد شده و فرد در سر خود...

توانبخشی دست و مچ دست

توانبخشی دست و مچ دست در اکثر موارد، درد دست و مچ نشانه یک مشکل جدی یا طولانی مدت نخواهد...

ازگود اشلاتر چیست؟

ازگود اشلاتر نوعی بیماری است که باعث درد و تورم در زیر مفصل زانو می شود، جایی که تاندون کشکک...