فیزیوتراپی ام اس

کاردرمانی ام اس

کاردرمانی ام اس یکی از بخش های مهم برنامه توانبخشی بیماران مبتلا به ام اس است که کمک زیادی به...

فیزیوتراپی ام اس

فیزیوتراپی ام اس مولتیپل اسکلروزیس (MS) یک بیماری خودایمنی مزمن است که بر سیستم عصبی مرکزی تأثیر می گذارد. این...