کاردرمانی

همه چیز در مورد کاردرمانی

کاردرمانی یا Occupational therapy (آکیوپیشنال تراپی) یکی از شاخه های توانبخشی است که تمامی ابعاد روحی، روانی، روانی و جسمی یک بیماری را به عنوان یک رشته کل نگر در نظر می گیرد. کاردرمانی تکنیک های درمانی مناسب را با توجه به علائق مراجع به درمان اختلالات در حیطه های جسمانی و روانی در مقاطع سنی مختلف بررسی می نماید.

کاردرمانی به افراد در هر سنی که دارای مشکلات جسمی، حسی یا شناختی هستند کمک کرده و می تواند استقلال از دست رفته را به آنها بازگرداند.

کاردرمانی چگونه عمل می کند؟

کاردرمانگران موانعی را که بر نیازهای عاطفی، اجتماعی و جسمی فرد تأثیر می گذارند از سر راه بر می دارند. برای انجام این کار، آنها از فعالیت های مرتبط، تمرینات و سایر درمان ها استفاده می نمایند. کاردرمانی به شما می آموزد که چطور با امور روزمره سازگار شوید.

این متخصصین با تسلط کامل بر آناتومی بدن، روانشناسی و فیزیولوژی یک برنامه جامع درمانی را به بیماران ارائه داده و تمامی شرایط آنها را در نظر می گیرد.  برای مثال: کاردرمانگر برای بهبود مهارت های حرکتی بیمار، تمرینات مناسب را در قالب یک فعالیت معنی دار ارائه می دهد. همچنین با استفاده از وسایل و تجهیزات مختلف به بیمار کمک می کند تا او حداقل وابستگی را داشته و اعتماد به نفس او بالاتر رود.

به طور کلی، هدف کاردرمانی، رساندن بیماران به احساس کفایت، استقلال و ارزشمندی است. این هدف با بهره گیری از حداکثر توانمندی های بیماران برای استقلال در زندگی فردی و اجتماعی به دست می آید.

چه کسانی به کاردرمانی نیاز دارند؟

کاردرمانی می تواند در موارد زیر موثر باشد:

 • آسیب ها یا نقایص هنگام تولد
 • اختلالات پردازش حسی
 • آسیب های مغزی یا نخاعی
 • مشکلات یادگیری
 • اوتیسم
 • آرتریت روماتوئید نوجوانان
 • سلامت روان یا مشکلات رفتاری
 • شکستگی استخوان ها یا سایر آسیب های ارتوپدی
 • تاخیر در رشد
 • شرایط پس از جراحی
 • سرطان
 • صدمات شدید دست
 • ام اس، فلج مغزی و سایر بیماریهای مزمن
Tags: